Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 6/2021 od 12.04.2021.)


 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIKLJUČENJE JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" U RUMI SISTEMU REGIONALNE DEPONIJE "SREM-MAČVA" SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA RUMA
 • ODLUKA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA REKONSTRUKCIJU ODBRAMBENE LINIJE NA LEVOJ OBALI SAVE KOD KLENKA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "ZA DEO BLOKA 4-1-2 U CENTRALNOJ ZONI" U RUMI
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJENOG MESTA DOBRINCI
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE PUTEM RAZMENE NEPOKRETNOSTI
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DRUGOSTEPENE IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA (Sl. list opština Srema", br. 6/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE "SOLIDARNOST" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE "SOLIDARNOST" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR RUMA
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORA USTANOVE KULTURNI CENTAR "BRANA CRNČEVIĆ" U RUMI
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE KULTURNI CENTAR "BRANA CRNČEVIĆ" U RUMI
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RUMA
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "STAMBENO" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "STAMBENO" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "STAMBENO" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "STAMBENO" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE "POLETARAC" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE "POLETARAC" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "STEVAN PUZIĆ" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "STEVAN PUZIĆ" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE "MILENKO BRZAK-UČA" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE "MILENKO BRZAK-UČA" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENE ŠKOLE "STEVAN PETROVIĆ BRILE" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DUŠAN JERKOVIĆ" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DUŠAN JERKOVIĆ" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VELJKO DUGOŠEVIĆ" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VELJKO DUGOŠEVIĆ" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVO LOLA RIBAR" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVO LOLA RIBAR" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "TEODOR TOŠA ANDREJEVIĆ" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "TEODOR TOŠA ANDREJEVIĆ" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "23. OKTOBAR" KLENAK
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "23. OKTOBAR" KLENAK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "6. UDARNA VOJVOĐANSKA BRIGADA" GRABOVCI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "6. UDARNA VOJVOĐANSKA BRIGADA" GRABOVCI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "NEBOJŠA JERKOVIĆ" BUĐANOVCI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANJA I NORMATIVNA AKTA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DOSITEJ OBRADOVIĆ" PUTINCI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DOSITEJ OBRADOVIĆ" PUTINCI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILIVOJ PETKOVIĆ-FEĆKO" PLATIČEVO
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILIVOJ PETKOVIĆ-FEĆKO" PLATIČEVO
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILOŠ CRNJANSKI" HRTKOVCI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILOŠ CRNJANSKI" HRTKOVCI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" NIKINCI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" NIKINCI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex