Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 6 od 21.02.2018.)


 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 6/2018)
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA DAVANJA NA KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. list opština Srema", br. 6/2018)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 6/2018)
 • ODLUKA O PRUŽANJU FINANSIJSKE POMOĆI PORODICI ZA NOVOROĐENO DETE NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 6/2018)
 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE IRIG ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 6/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA I NAKNADE ZA UPRAVLJANJE U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ("Sl. list opština Srema", br. 6/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list opština Srema", br. 6/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU RADNOG TELA ZA IZRADU LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM U OPŠTINI IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 6/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA "IRIG" IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 6/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŽALBENE KOMISIJE U OPŠTINI IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 6/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 6/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex