Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 5/2023 od 03.03.2023.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2023. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 5/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ("Sl. list opština Srema", br. 5/2023)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU REŠENJA O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PEĆINCI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PARCELI BROJ 531 I 532 K.O OGAR POSL. BR. 463-81/2019-I OD DANA 27.12.2019. GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 5/2023)
 • ODLUKA O RAZMENI NEPOKRETNOSTI K. P 77/8 I 77/9 KO ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 5/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE U PEĆINCIMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE U PEĆINCIMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2023)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ("Sl. list opština Srema", br. 5/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 5/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 5/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 5/2023)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 5/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE ZA TERITORIJU OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 5/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SPECIJALIZOVANE JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE ZA UZBUNJIVANJE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 5/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex