Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 5/2022 od 12.02.2022.)


  • ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE RUMA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2022. GODINI ("Sl. list opština Srema", br. 5/2022)
  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POMOĆ NAMENJENU ZA LEČENJE DECE OD MALIGNIH I DRUGIH TEŠKIH BOLESTI NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex