Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 49/2020 od 30.12.2020.)


  • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 49/2020)
  • REŠENJE O UKIDANJU STATUSA DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI-NEKATEGORISANOG PUTA ("Sl. list opština Srema", br. 49/2020)
  • REŠENJE O UKIDANJU STATUSA DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI-DELA ULICE- ("Sl. list opština Srema", br. 49/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex