Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 48/2020 od 29.12.2020.)


 • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE PEĆINCI ZA 2020. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE OPŠTINE PEĆINCI ZA PERIOD 2021 - 2025. GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU PRAVA KORIŠĆENJA OSNOVNE ŠKOLE "KAMENI" AŠANJA NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 7 U KO AŠANJA ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" PEĆINCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "PROJEKTOVANJE" PEĆINCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JKP "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ZA 2020. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ZA 2021. GODINU (Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SAVA" PEĆINCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM POSLOVANJA "AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE PEĆINCI" D.O.O. ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PEĆINCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DONOŠENJU PLANA I PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA OPŠTINE PEĆINCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA CRVENOG KRSTA PEĆINCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PEĆINCI ZA 2020. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE PEĆINCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA KULTURNOG CENTRA "PEĆINCI" PEĆINCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM POSLOVANJA JAVNE USTANOVE "SPORTSKI CENTAR" PEĆINCI ZA 2021. GODINU
 • Član 1. ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE AŠANJA ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE BRESTAČ ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE OBREŽ ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE OGAR ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE PEĆINCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE POPINCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE PRHOVO ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE SIBAČ ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE SREMSKI MIHALJEVCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE SUBOTIŠTE ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE ŠIMANOVCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE DEČ ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE DONJI TOVARNIK ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE KARLOVČIĆ ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE KUPINOVO ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O ISTEKU MANDATA ČLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PREDLOGA NAZIVA ULICA U NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PREDLOGA NAZIVA ULICA U NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O ISTEKU MANDATA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O ISTEKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O ISTEKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JP "PROJEKTOVANJE" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "PROJEKTOVANJE" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 48/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex