Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 48 od 29.12.2017.)


 • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PROJEKTOVANJE I PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA OPŠTINE PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM POSLOVANJA MESNE ZAJEDNICE KUPINOVO ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE AŠANJA ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE BRESTAČ ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE DEČ ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE DONJI TOVARNIK ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE KARLOVČIĆ ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE OBREŽ ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE OGAR ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE POPINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE PRHOVO ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE SIBAČ ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE SREMSKI MIHALJEVCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE SUBOTIŠTE ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE ŠIMANOVCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SAVA" PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNO PREDUZEĆE "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PROJEKTOVANJE I PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SAVA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA PORODICA IZBEGLICA, A KOJE SU BILE KORISNICI PROGRAMA KUPOVINE KUĆE SA OKUĆNICOM IZ SREDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE, A OSTVARENIH PRODAJOM DOPLATNE POŠTANSKE MARKE, KROZ DODELU POMOĆI U VIDU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SAVA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br.48/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex