Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 47/2020 od 26.12.2020.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE RUMA ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 47/2020)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI U OPŠTINI RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 47/2020)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE U OSNIVANJU ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE "SOLIDARNOST" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 47/2020)
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE "SOLIDARNOST" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 47/2020)
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE "SOLIDARNOST" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 47/2020)
  • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA MANDATNO IMUNITETNE KOMISIJE ("Sl. list opština Srema", br. 47/2020)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE RUMA ZA PROGRAME I PROJEKTE IZ OBLASTI SPORTA KOJI SU OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 47/2020)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE RUMA ZA PROGRAME I PROJEKTE IZ OBLASTI SPORTA KOJI SU OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 47/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex