Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 47 od 26.12.2017.)


  • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 47/2017)
  • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 47/2017)
  • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA SURDUK ("Sl. list opština Srema", br. 47/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list opština Srema", br. 47/2017)
  • ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA ("Sl. list opština Srema", br. 47/2017)
  • ODLUKA O OSNIVANJU HOLISTIČKO-REHABILITACIONOG CENTRA ("Sl. list opština Srema", br. 47/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ("Sl. list opština Srema", br. 47/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE RUMA ZA PROGRAME I PROJEKTE IZ OBLASTI SPORTA KOJI SU OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 47/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE RUMA ZA REDOVNE AKTIVNOSTI I PROGRAME UDRUŽENJA SA TERITORIJE OPŠTINE RUMA U 2018. GODINI ("Sl. list opština Srema", br. 47/2017)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE RUMA ZA PROGRAME I PROJEKTE IZ OBLASTI KULTURE KOJI SU OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 47/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex