Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 45/2020 od 18.12.2020.)


 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE IRIG ZA 2020. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE IRIG ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IRIG I OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ZA 2020. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" IZ IRIGA ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA KORISNIČKOG SAVETA JAVNIH SLUŽBI ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA SAVETA ZA MLADE OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE RUMA ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PLANA RAZVOJA OPŠTINE RUMA 2021 - 2030. GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA
 • JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE, UPRAVLJANJE PUTEVIMA I IZGRADNJU RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
 • JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE, UPRAVLJANJE PUTEVIMA I IZGRADNJU RUMA IZ RUME ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE TEODOR-TOŠA ANDREJEVIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE TEODOR-TOŠA ANDREJEVIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • ZAKLJUČAK KOJIM SE PREDLAŽE PREDSEDNIKU OPŠTINE DA PROGLASI VANREDNU SITUACIJU NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 45/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex