Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 44/2020 od 02.12.2020.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE RUMA ZA 2020. GODINU - PRVI REBALANS ("Sl. list opština Srema", br. 44/2020)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "VODOVOD" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 44/2020)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "VODOVOD" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 44/2020)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 44/2020)
  • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I ŽALBE ("Sl. list opština Srema", br. 44/2020)
  • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ("Sl. list opština Srema", br. 44/2020)
  • IZMENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OPŠTINI RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 44/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex