Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 43 od 16.12.2017.)


  • KADROVSKI PLAN OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IRIG I OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 43/2017)
  • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 43/2017)
  • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE IRIG ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 43/2017)
  • ODLUKA O ČETVRTOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE IRIG ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 43/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list opština Srema", br. 43/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRESTANKU RADA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJE ZA IZGRADNJU OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 43/2017)
  • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 43/2017)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 43/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex