Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 41 od 20.12.2020.)


  • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 41/2020)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DUŠAN JERKOVIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 41/2020)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DUŠAN JERKOVIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 41/2020)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 41/2020)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 41/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex