Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 41 od 11.12.2017.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE "MILOŠA DAVIDOVIĆA" U NASELJU STARI BANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 41/2017)
  • REŠENJE ("Sl. list opština Srema", br. 41/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex