Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 40 od 12.11.2020.)


 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŽALBENE KOMISIJE U OPŠTINI IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU ODBORNIČKOG MANDATA U SKUPŠTINI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU ODBORNIČKOG MANDATA U SKUPŠTINI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O PLATAMA I OSTALIM PRIMANJIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠI OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE STOPE POREZA NA IMOVINU, ODREĐIVANJU ZONA I UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA SVAKU ZONU NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI (Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZONE CENTRA NASELJA DONJI TOVARNIK ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA ŠIMANOVCI I STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO RADNE ZONE ZA FORMIRANJE SAOBRAĆAJNICE S-7 U K.O. ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELJA KUPINOVO ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • ODLUKA O DONOŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2020. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O ISTEKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O ISTEKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA MANDATNO IMUNITETSKE KOMISIJE ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU MANDATNO IMUNITETSKE KOMISIJE ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I ŽALBE ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANJA I NORMATIVNA AKTA ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA URBANIZAM, STAMBENO - KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA POLJOPRIVREDU ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRIVREDU ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA SPORT I OMLADINU ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JKP "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ZA 2020. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA PREDŠKOLSKE USTANOVE "VLADA OBRADOVIĆ KAMENI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DUŠAN JERKOVIĆ UČA" ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SLOBODAN BAJIĆ PAJA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DUŠAN VUKASOVIĆ DIOGEN" KUPINOVO ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O ISTEKU MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "VLADA OBRADOVIĆ KAMENI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "VLADA OBRADOVIĆ KAMENI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE PEĆINCI" D.O.O. PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JKP "SAVA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JKP "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O ISTEKU MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O ISTEKU MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O ISTEKU MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA "PEĆINCI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SPORTSKI CENTAR" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • POSLOVNIK O RADU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 40/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex