Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 4 od 20.02.2018.)


  • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE IRIG ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 4/2019)
  • ODLUKA O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA ("Sl. list opština Srema", br. 4/2019)
  • ODLUKA O JAVNOJ RASVETI NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 4/2019)
  • ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 4/2019)
  • ODLUKA O ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU OTPADNIH I ATMOSFERSKIH VODA NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 4/2019)
  • ODLUKA O PIJACAMA ("Sl. list opština Srema", br. 4/2019)
  • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE IRIG ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 4/2019)
  • ODLUKA O SNABDEVANJU VODOM ZA PIĆE NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 4/2019)
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE IRIG UDRUŽENJIMA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA ("Sl. list opština Srema", br. 4/2019)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA "IRIG" ("Sl. list opština Srema", br. 4/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex