Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 4 od 17.01.2018.)


  • ODLUKA O OSNIVANJU NOVOSADSKOG DEČIJEG KULTURNOG CENTRA, NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2018)
  • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU KOJE SPROVODI GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KONTINUIRANIM OBAVLJANJEM DELATNOSTI SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA LEKOVIMA, POMOĆNIM LEKOVITIM SREDSTVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex