Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 38 od 30.10.2020.)


  • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE IRIG 2020. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 38/2020)
  • ODLUKA O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA OPŠTINE IRIG ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 38/2020)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU I FINANSIJE ("Sl. list opština Srema", br. 38/2020)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO, STAMBENO-KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list opština Srema", br. 38/2020)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RAZVOJ SELA ("Sl. list opština Srema", br. 38/2020)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ("Sl. list opština Srema", br. 38/2020)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA ("Sl. list opština Srema", br. 38/2020)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 38/2020)
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 38/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex