Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 38 od 23.11.2017.)


 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA PEĆINCI I IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNO PREDUZEĆE "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PROJEKTOVANJE I PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DUŠAN JERKOVIĆ UČA" ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCENU I DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SAVA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SAVA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DUŠAN JERKOVIĆ UČA" ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA OCENU I DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br.38/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex