Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 32/2021 od 03.08.2021.)


 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GENERALNE REGULACIJE RUME ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE RUMA PO TRŽIŠNOJ CENI ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA MANDATNO IMUNITETNE KOMISIJE ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA MANDATNO IMUNITETNE KOMISIJE ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I ŽALBE ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I ŽALBE ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE (Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA SAVETA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA URBANIZAM I KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA SAVETA ZA URBANIZAM I KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANJA I NORMATIVNE AKTE ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANJA I NORMATIVNE AKTE ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA ZAMENIKA PREDSEDNIKA SAVETA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI ("Sl. list opština Srema", br. 32/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex