Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 32 od 25.10.2017.)


 • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 32/2017)
 • ODLUKA O AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA ("Sl. list opština Srema", br. 32/2017)
 • ODLUKA O DANU OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 32/2017)
 • ODLUKA O DODELI NAGRADA I JAVNIH PRIZNANJA OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 32/2017)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE RUMA ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 32/2017)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKIM, TRGOVINSKIM I ZANATSKIM OBJEKTIMA ("Sl. list opština Srema", br. 32/2017)
 • ODLUKA O UKLANJANJU SNEGA I LEDA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 32/2017)
 • ODLUKA O ZELENIM POVRŠINAMA OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 32/2017)
 • REŠENJE ("Sl. list opština Srema", br. 32/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DODELI JAVNOG UGOVORA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI JAVNOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA I DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONAČAN NACRT JAVNOG UGOVORA O POVERAVANJU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG NREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 32/2017)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA JEDNOG ODBORNIČKOG MANDATA U SKUPŠTINI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 32/2017)
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU ODBORNIČKOG MANDATA U SKUPŠTINI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 32/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 32/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex