Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 31/2021 od 30.07.2021.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 31/2021)
  • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA VRDNIK ("Sl. list opština Srema", br. 31/2021)
  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE CENTRA NASELJA VRDNIK ("Sl. list opština Srema", br. 31/2021)
  • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO ZONE STANOVANJA I POSLOVANJA NA POTEZU VITEZIĆ U VRDNIKU ("Sl. list opština Srema", br. 31/2021)
  • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PODRUČJA U OKVIRU ZONE KUĆA ZA ODMOR U KO VELIKA REMETA ("Sl. list opština Srema", br. 31/2021)
  • ODLUKA O REALIZACIJI BUDŽETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 31/2021)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU I FINANSIJE ("Sl. list opština Srema", br. 31/2021)
  • REŠENJE O PRESTANKU PRAVA KORIŠĆENJA SELA ŠATRINCI NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NA PARCELI BROJ 215 KO ŠATRINCI ("Sl. list opština Srema", br. 31/2021)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI PORODIČNIH KUĆA I STANOVA (Sl. list opština Srema", br. 31/2021)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 31/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex