Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 31 od 05.11.2018.)


  • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA POVRŠINSKU RASKRSNICU VRDNIK NA DRŽAVNOM PUTU I B REDA BROJ 21, NOVI SAD - RUMA - ŠABAC, U KO IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 31/2018)
  • ODLUKA O MREŽI DEČIJE USTANOVE NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 31/2018)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU I PROMENI NAZIVA ULICA, TRGOVA, ZASELAKA I DRUGIH DELOVA NASELJENOG MESTA NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 31/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 31/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list opština Srema", br. 31/2018)
  • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ODREĐIVANJE NAZIVA ULICA, TRGOVA, ZASELAKA I DRUGIH DELOVA NASELJENOG MESTA, NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 31/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex