Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 31 od 03.10.2017.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ISPORUCI TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list opština Srema", br. 31/2017)
  • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE CENTRALNE ZONE NASELJA STARA PAZOVA (BLOKOVI 1,2,3, 4) I BLOKA 15 ("Sl. list opština Srema", br. 31/2017)
  • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZAPADNOG DELA BLOKA 25 RADNE ZONE U NOVOJ PAZOVI ("Sl. list opština Srema", br. 31/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" J.P.STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 31/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA STARA PAZOVA" ("Sl. list opština Srema", br. 31/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA "URBANIZAM" STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 31/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex