Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 3/2021 od 09.03.2021.)


 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNOG REVIZORA ZA REVIZIJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE RUMA ZA 2020. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 3/2021)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE PUTEM RAZMENE NEPOKRETNOSTI ("Sl. list opština Srema", br. 3/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE RUMA ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 3/2021)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GAS-RUMA" ("Sl. list opština Srema", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GAS-RUMA" ("Sl. list opština Srema", br. 3/2021)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2021)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE GRADSKE BIBLIOTEKE "ATANASIJE STOJKOVIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE GRADSKE BIBLIOTEKE "ATANASIJE STOJKOVIĆ" RUMA (Sl. list opština Srema", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE ("Sl. list opština Srema", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE ("Sl. list opština Srema", br. 3/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 3/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 3/2021)
 • ISPRAVKA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex