Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 28 od 19.09.2018.)


  • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 28/2018)
  • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE CENTRALNE RADNE ZONE OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 28/2018)
  • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA OPŠTINE STARA PAZOVA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA U TRAJNI ULOG U KAPITALU PRIVREDNOG DRUŠTVA "JAT TEHNIKA" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. list opština Srema", br. 28/2018)
  • ODLUKA O PROMENI NAZIVA DELA ULICE U NASELJENOM MESTU NOVI BANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 28/2018)
  • ODLUKA O PROMENI NAZIVA DELA ULICE U NASELJENOM MESTU STARI BANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 28/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA DVE ULICE U NASELJENOM MESTU NOVI BANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 28/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA DVE ULICE U NASELJENOM MESTU SURDUK ("Sl. list opština Srema", br. 28/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex