Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 28 od 13.09.2017.)


  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA OPŠTINE STARA PAZOVA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA U TRAJNI ULOG U KAPITALU SP "LASTA" AD BEOGRAD ("Sl. list opština Srema", br. 28/2017)
  • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 28/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex