Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 26 od 11.09.2018.)


 • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE RUMA ZA 2018. GODINU - DRUGI REBALANS ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKIM, TRGOVINSKIM I ZANATSKIM OBJEKTIMA ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE "RUMSKA PETLJA" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)
 • ODLUKA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE RUMA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" IZ RUME ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" U RUMI, RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 26/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex