Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 26 od 09.08.2017.)


  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE JAZAK ("Sl. list opština Srema", br. 26/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE KRUŠEDOL SELO ("Sl. list opština Srema", br. 26/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE MALA REMETA ("Sl. list opština Srema", br. 26/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE NERADIN ("Sl. list opština Srema", br. 26/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex