Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 25/2021 od 21.06.2021.)


  • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA RAZMEŠTAJA KIOSAKA ZA GRAD RUMU I OSTALA NASELJENA MESTA OPŠTINE RUMA U PLATIČEVU ULICA ŽELEZNIČKA LOKACIJA L-3 NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 1967 K.O. PLATIČEVO ("Sl. list opština Srema", br. 25/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex