Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 25 od 07.08.2017.)


  • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 25/2017
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI U OPŠTINI RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 25/2017
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA ZA OPŠTINU RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 25/2017
  • ODLUKA O PRIBAVLJANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE RUME PO TRŽIŠNOJ CENI PUTEM NEPOSREDNE POGODBE ("Sl. list opština Srema", br. 25/2017
  • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA NEPOSREDNE POGODBE ("Sl. list opština Srema", br. 25/2017
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVO LOLA RIBAR" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 25/2017
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE "POLETARAC" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 25/2017
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVO LOLA RIBAR" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 25/2017
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO VASIITANJE I OBRAZOVANJE "POLETARAC" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 25/2017
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 25/2017

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex