Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 25/2021 od 16.06.2021.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ODLUKA O STICANJU U JAVNU SVOJINU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PO OSNOVU PRAVA PREČE KUPOVINE ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ODLUKA O PRENOSU NEPOKRETNIH STVARI U JAVNOJ SVOJINI NA KORIŠĆENJE JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA ZA OPŠTINU PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI PLAN (LAP) OPŠTINE PEĆINCI ZA PERIOD 2021-2026. GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE PEĆINCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA U OPŠTINI PEĆINCI ZA PERIOD 2021-2025.GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "USLUŽNI CENTAR NA AUTOPUTU A3(E70) SA DELOM RADNE ZONE ISTOK U KO PEĆINCI I KO PRHOVO" ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU DISTRIBUTIVNOG GASOVODA MOR 16 BAR U OPŠTINI PEĆINCI OD MRS OBREŽ DO SPOMENIKA U K.O. KUPINOVO (Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU DISTRIBUTIVNOG GASOVODA MOR 16 BAR OD NASELJENOG MESTA PRHOVO DO MRS POPINCI U OPŠTINI PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU DISTRIBUTIVNOG GASOVODA MOR 16 BAR OD KRUŽNE RASKRSNICE U PEĆINCIMA DO MRS SIBAČ ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU DISTRIBUTIVNOG GASOVODA MOR 16 BAR OD POSTOJEĆEG GASOVODA SREMSKI MIHALJEVCI-KARLOVČIĆ DO MRS DEČ U OPŠTINI PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VERICE BASTAJIĆ SEVER SA FUNKCIJE ČLANA-PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "VLADA OBRADOVIĆ KAMENI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex