Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 23 od 07.07.2017.)


  • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" J.P. STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 23/2017)
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA STARA PAZOVA" ("Sl. list opština Srema", br. 23/2017)
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA "URBANIZAM" STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 23/2017)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE IRIG ZA 2016. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 23/2017)
  • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA KOMUNALNA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 23/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex