Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 22 od 18.07.2018.)


 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA BLOKA B-4-15 SA OBODNIM ULICAMA U RADNOJ ZONI NASELJA ŠIMANOVCI, OPŠTINA PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ODLUKA O FORMIRANJU JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE ZA TERITORIJU OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA SUBOTIŠTE I PRIVREDNO-RADNIH ZONA U KO SUBOTIŠTE ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA SUBVENCIONISANI PREVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ODLUKA O SKIDANJU USEVA SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJE JE PREDMET KORIŠĆENJA BEZ PRAVNOG OSNOVA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ODLUKA O STICANJU U JAVNU SVOJINU OPŠTINE PEĆINCI NEPOSREDNOM POGODBOM GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA K.P. 604/11 KO SREMSKI MIHALJEVCI ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "MILENKO VERKIĆ NEŠA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 22/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex