Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 21/2023 od 03.08.2023.)


 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE IRIG ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 21/2023)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE IRIG I IMENOVANJU POVERENIKA ("Sl. list opština Srema", br. 21/2023)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRDNIK I IMENOVANJU POVERENIKA ("Sl. list opština Srema", br. 21/2023)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE RIVICA I IMENOVANJU POVERENIKA ("Sl. list opština Srema", br. 21/2023)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE ŠATRINCI I IMENOVANJU POVERENIKA ("Sl. list opština Srema", br. 21/2023)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE KRUŠEDOL PRNJAVOR I IMENOVANJU POVERENIKA ("Sl. list opština Srema", br. 21/2023)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE KRUŠEDOL SELO I IMENOVANJU POVERENIKA ("Sl. list opština Srema", br. 21/2023)
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 21/2023)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE BOLNIČKOG KOMPLEKSA NA IRIŠKOM VENCU (Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA VIŠEPORODIČNOG STANOVANJA U DELU ŽELEZNIČKE ULICE U NASELJU VRDNIK ("Sl. list opština Srema", br. 21/2023)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE MANASTIRA STARO HOPOVO I OBRAZOVNOG CENTRA SA KONTAKTNIM DELOM ZONE KUĆA ZA ODMOR LOKACIJA 5-11 KO IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 21/2023)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE UGOSTITELJSKOG KOMPLEKSA "VILA GREEN DAY" U IRIGU ("Sl. list opština Srema", br. 21/2023)
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKTA NABAVKA KOTLOVA NA PRIRODNI GAS ILI BIOMASU U CILJU SMANJENJA ZAGAĐENJA VAZDUHA IZ INDIVIDUALNIH IZVORA NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG U 2023. GODINI ("Sl. list opština Srema", br. 21/2023)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU AKTIVNOSTI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU I UNAPREĐENJU SVOJSTAVA ZGRADA U NASELJU IRIG U 2023. GODINI ("Sl. list opština Srema", br. 21/2023)
 • PRAVILNIK
 • O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 21/2023)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA U OKVIRU PROJEKTA "ČISTA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST ZA GRAĐANE U SRBIJI ("Sl. list opština Srema", br. 21/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex