Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 21 od 13.07.2018.)


  • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 21/2018)
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI I USVAJANJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA REKONSTRUKCIJE I DUGOGODIŠNJEG ODRŽAVANJA DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA PRIMENOM LED TEHNOLOGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 21/2018)
  • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA OPŠTINE STARA PAZOVA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA U TRAJNI ULOG U KAPITALU PRIVREDNOG DRUŠTVA "SIMPO" AD VRANJE ("Sl. list opština Srema", br. 21/2018)
  • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 21/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 21/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex