Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 2/2023 od 30.01.2023.)


 • ODLUKA OSNIVANJU USTANOVE GRADSKA BIBLIOTEKA U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2023)
 • ODLUKA O IZGLEDU UNIFORME I OZNAKA, BOJI I NAČINU OZNAČAVANJA VOZILA I PLOVILA I POSEBNOJ OPREMI KOMUNALNE MILICIJE ("Sl. list opština Srema", br. 2/2023)
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE RUME ("Sl. list opština Srema", br. 2/2023)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "ZA DEO BLOKA 4-1-2 U ZONI MEŠOVITOG STANOVANJA" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2023)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE,,ZA BLOK 4-5-2 I DEO BLOKA 1-3-3 " U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2023)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE,,ZA DEO BLOKOVA 4-1-5 I 4-2-3 U CENTRALNOJ ZONI" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJENOG MESTA DOBRINCI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2023)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 2/2023)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA URBANIZAM I IZGRADNJA RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 2/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 2/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP URBANIZAM I IZGRADNJA RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 2/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP URBANIZAM I IZGRADNJA RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 2/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "23. OKTOBAR" KLENAK ("Sl. list opština Srema", br. 2/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "23. OKTOBAR" KLENAK ("Sl. list opština Srema", br. 2/2023)
 • ODLUKA O IZBORU PRIVREDNIH SUBJEKATA (DIREKTNIH KORISNIKA) U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE ("Sl. list opština Srema", br. 2/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 2/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex