Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 2/2022 od 01.02.2022.)


  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA VRDNIK ("Sl. list opština Srema", br. 2/2022)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 2/2022)
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 2/2022)
  • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNE ZONE 5.1. KATASTARSKA OPŠTINA ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2022)
  • ODLUKA O RAZMENI NEPOKRETNOSTI NA K.P 1369/1 I 1/5 KO AŠANJA ("Sl. list opština Srema", br. 2/2022)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2022)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2022)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SAVA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2022)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SAVA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2022)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZMENA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE STARA PAZOVA ZA PERIOD OD 2021-2023. GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 2/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex