Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 1/2021 od 28.01.2021.)


 • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE IRIG ZA 2020. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ODLUKA O POKRETANJU INICIJATIVE ZA PRESTANAK DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE IRIG" ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "KOMUNALAC" IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2021. GODINU (Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNOG REVIZORA ZA REVIZIJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PEĆINCI ZA 2020. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ODLUKA O UKIDANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ODLUKA O UKIDANJU OPŠTINSKOG FONDA DRUŠTVENE BRIGE O DECI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA KORIDOR PLANIRANE SAOBRAĆAJNICE S-22 U K.O. ŠIMANOVCI I PARCELE BROJ 2175, 2304 I 2305 K.O. ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZONE CENTRA NASELJA DONJI TOVARNIK ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZOOLOŠKOG VRTA U KO DONJI TOVARNIK ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE PEĆINCI U STALNOM SASTAVU ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ZA 2021-2022. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)
 • IZMENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OPŠTINI RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 2/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex