Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 17 od 31.05.2018.)


  • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 17/2018)
  • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 17/2018)
  • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 17/2018)
  • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. list opština Srema", br. 17/2018)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 17/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "MILICA STOJADINOVIĆ SRPKINJA" U VRDNIKU ("Sl. list opština Srema", br. 17/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex