Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 16 od 23.05.2018.)


  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ("Sl. list opština Srema", br. 16/2018)
  • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA OPŠTINE STARA PAZOVA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA U TRAJNI ULOG U KAPITALU PRIVREDNOG DRUŠTVA "POLITIKA" AD BEOGRAD ("Sl. list opština Srema", br. 16/2018)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 16/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex