Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 15 od 17.05.2018.)


 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE "RUMSKA PETLJA" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "BLOK 4-15-1 U RADNOJ ZONI" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "OPŠTINSKI PUT KLENAK-GRABOVCI" ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "PLANIRANI OPŠTINSKI PUT DOBRINCI - DONJI PETROVCI" ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOKOVE 3-5-8 I 3-5-9 I DELOVE BLOKOVA 3-5-5, 3-5-12 I 3-5-15 U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA 4-1-6 "KULTURNI CENTAR" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJE HRTKOVICI ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "TURISTIČKI KOMPLEKS" U K.O. KLENAK ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DELOVE BLOKOVA 4-18-1, 4-18-2 I 4-19-6 U ZONI STANOVANJA U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU SUBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA ZA OPŠTINU RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ODLUKA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE RUMA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ODLUKA O PRAVU NA FINANSIJSKU POMOĆ NEZAPOSLENIM PORODILJAMA ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ODLUKA O PRUŽANJU FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI ZA PRVOROĐENO DETE ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "23. OKTOBAR" KLENAK ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE "POLETARAC" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA "RUMA" ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "23. OKTOBAR" KLENAK ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE "POLETARAC" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA "RUMA" ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • REŠENJE O USTUPANJU POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U RUMI U INDUSTRIJSKOJ ULICI ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 15/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex