Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 13/2022 od 20.05.2022.)


  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 13/2022)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENIKA OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 13/2022)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 13/2022)
  • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 13/2022)
  • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE CENTRALNE RADNE ZONE OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 13/2022)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKI NAJNIŽE CENE TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 13/2022)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 13/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex