Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 11/2023 od 27.04.2023.)


 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE IRIG ZA 2023. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 11/2023)
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU OPŠTINE IRIG ZA 2023. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 11/2023)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE VINSKOG KOMPLEKSA U KO MALA REMETA ("Sl. list opština Srema", br. 11/2023)
 • ODLUKA O BESPOVRATNOM SUFINANSIRANJU AKTIVNOSTI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU I UNAPREĐENJU SVOJSTAVA ZGRADA NA TERITORIJI NASELJA IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 11/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ("Sl. list opština Srema", br. 11/2023)
 • ODLUKA O NAČINU OBRAZOVANJA, ZADACIMA I NAČINU RADA SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ("Sl. list opština Srema", br. 11/2023)
 • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 11/2023)
 • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2023. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 11/2023)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2022. GODINU (Sl. list opština Srema", br. 11/2023)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANA STARA PAZOVA" STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 11/2023)
 • ODLUKA O JAVNIM RASPRAVAMA ("Sl. list opština Srema", br. 11/2023)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list opština Srema", br. 11/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex