Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 11 od 08.04.2018.)


  • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" J.P. STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 11/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT ODLUKE O DODELI JAVNOG UGOVORA I KONAČAN NACRT JAVNOG UGOVORA O JAVNOM PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA REALIZACIJU PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I DUGOGODIŠNJEG ODRŽAVANJA DELA SCSTEMA JAVNOG OSVETLJENJA PRIMENOM 1EB TEHNOLOGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 11/2019)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list opština Srema", br. 11/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex