Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 10/2022 od 15.04.2022.)


 • ODLUKA O O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2022. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 10/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2022. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 10/2022)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PARCELE 1/5 I 1/6 KO AŠANJA ("Sl. list opština Srema", br. 10/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA ("Sl. list opština Srema", br. 10/2022)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE PEĆINCI ZA 2022. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 10/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JKP "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ZA 2022. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 10/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" PEĆINCI ZA 2022. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 10/2022)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 10/2022)
 • ZAKLJUČAK (Sl. list opština Srema", br. 10/2022)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 10/2022)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 10/2022)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE ("Sl. list opština Srema", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP 1/22 ("Sl. list opština Srema", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP1/22 ("Sl. list opština Srema", br. 10/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex