Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 1/2023 od 12.01.2023.)


  • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE ZAVIČAJNI MUZEJ RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 1/2023)
  • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE KULTURNI CENTAR U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 1/2023)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA U OKVIRU TAKSI TARIFE NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 1/2023)
  • ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE RUMA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2023. GODINI ("Sl. list opština Srema", br. 1/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex