Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 97/2023 od 24.10.2023.)


  • ODLUKA O TREĆOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 97/2023)
  • REŠENJE O NASTAVKU RADA POVREMENOG RADNOG TELA - SAVETA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA RADA JAVNIH PREDUZEĆA, PROGRAMA RAZVOJA GRADA I PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Niša", br. 97/2023)
  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ("Sl. list grada Niša", br. 97/2023)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ("Sl. list grada Niša", br. 97/2023)
  • ODLUKA O TREĆOJ IZMENI ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE NIŠKA BANJA ("Sl. list grada Niša", br. 97/2023)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ("Sl. list grada Niša", br. 97/2023)
  • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ("Sl. list grada Niša", br. 97/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex