Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 92 od 13.09.2017.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SEOSKIM VODOVODIMA ("Sl. list grada Niša", br. 92/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 92/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ("Sl. list grada Niša", br. 92/2017)
  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA ("Sl. list grada Niša", br. 92/2017)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Niša", br. 92/2017)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Niša", br. 92/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex