Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 9/2021 od 09.02.2021.)


  • ISPRAVKA KADROVSKOG PLANA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 9/2021)
  • ISPRAVKA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 9/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex